ACADEMIC

NEWS

Agenda - schedule

7/01/2023

Presentació de les Beques per assistir al Birding Congress Acadèmic

Presentación de las Becas para asistir al Birding Congress Académico

15/02/2023

El Birding Congress, pont amb les Birdfairs d’Amèrica

El Birding Congress, puente con las Birdfairs de América

16 -19/02/2023

Presència del Birding Congress a la Colòmbia Birdfair

Presencia del Birding Congress en la Colombia Birdfair

16 – 23/04/2023

Curs de Birding Científic i Gestió d’Equipaments

Curso de Birding Científico y Gestión de Equipamientos

Notícies - News - Noticias

2022. La Presentació del Birding Congress a les Birdfairs d’Europa i Amèrica

🇬🇧 2022. The Presentation of the Birding Congress at the Birdfairs of Europe and America

🇪🇦 2022. La Presentación del Birding Congress en las Birdfairs de Europa y América

➡️ 2022 fou un any intens presentant el Birding Congress. Tot començant per casa nostra, al Delta Birding Festival i volant a les principals birdfairs d’Amèrica. Vàrem estar presents a l’Amazon Birding Fest (Perú), Manu Birding Fest (Perú), Birdfair de Sudamérica (Perú), Feria de Aviturismo de Bogotá, Festival Internacional de Aves de Tequendama (Colombia), Festival de Aves del Chocó (Ecuador), Bird Ringing Camp (Ecuador) i Galápagos Birdfair. La primera cita de 2023 serà trobar-nos a la Colombia Birdfair, al febrer, a Cali, per després saltar a les birdfairs de l’Àfrica.

🇬🇧 2022 was an intense year presenting the Birding Congress. All starting at home, at the Delta Birding Festival and flying to the main birdfairs in America. We were present at the Amazon Birding Fest (Peru), Manu Birding Fest (Peru), South America Birdfair (Peru), Bogotá Bird Fair, Tequendama International Bird Festival (Colombia), Chocó Bird Festival (Ecuador ), Bird Ringing Camp (Ecuador) and Galápagos Birdfair. The first date of 2023 will be to meet at the Colombia Birdfair, in February, in Cali to then jump to the African birdfairs.

🇪🇦 2022 fue un año intenso presentando el Birding Congress. Empezando por Cataluña, en el Delta Birding Festival y volando a las principales birdfairs de América. Estuvimos presentes en el Amazon Birding Fest (Perú), Manu Birding Fest (Perú), Birdfair de Sudamérica (Perú), Feria de Aviturismo de Bogotá, Festival Internacional de Aves de Tequendama (Colombia), Festival de Aves del Chocó (Ecuador), Bird Ringing Camp (Ecuador) y Galápagos Birdfair. La primera cita de 2023 será encontrarnos en la Colombia Birdfair, en febrero, en Cali para después saltar a las birdfairs de África.

➡️ Al voltant del coordinador del Birding Congress el convidat d’honor del Birding Congress 2022 Diego Calderón i el convidat d’honor del Birding Congress Carlos Mario Wagner. Al Delta Birding Festival

🇬🇧 Together with the coordinator of the Birding Congress the guest of honor of the Birding Congress 2022 Diego Calderón and the guest of honor of the Birding Congress Carlos Mario Wagner. At the Delta Birding Festival

🇪🇦 Junto al coordinador del Birding Congress el invitado de honor del Birding Congress 2022 Diego Calderón y el invitado de honor del Birding Congress Carlos Mario Wagner. En el Delta Birding Festival

➡️ Trobada amb els propers convidats d’honor del Birding Congress Niky Mauro i Mauricio Ossa, el passat octubre a la XI Feria de Aves de Sudamèrica celebrada a Cusco (Perú).

🇬🇧 Meeting with the upcoming Birding Congress guests of honor Niky Mauro and Mauricio Ossa, last October at the XI South American Birdfair held in Cusco (Peru)

🇪🇦 Encuentro con los próximos invitados de honor del Birding Congress Niky Mauro y Mauricio Ossa, el pasado octubre en la XI Feria de Aves de Sudamérica celebrada en Cusco (Perú)