El resum - The summary - El resumen

Jornades Tècniques de Turisme Ornitològic

Birding Technical Conference

From September 15 to 17, 2022, Lleida has presented the Birding Congress

Birding Congress 2023

Jornades Tècniques de Turisme Ornitològic

Del 15 al 17 de setembre de 2022 Lleida va acollir les Jornades Tècniques de Turisme Ornitològic. La presentació del Birding Congress, que iniciarà la primavera de 2023. El tema central fou «Vers l’Excel·lència al Turisme Ornitològic» i es van desenvolupar al Palau de Congressos de la Ciutat de Lleida, als espais de Raimat Natura i al Projecte Buseu (Pallars Sobirà). Ponents internacionals van explicar com es desenvolupa i cap a on va aquesta mena de turisme a l’alça i que te a Lleida el seu màxim exponent.

Birding Technical Conference

From 15 to 17 September 2022 Lleida (Catalonia) hosted the Birding Technical Conference. The presentation of the Birding Congress, which will start in the spring of 2023. The central theme was «Towards Excellence in Birding» and took place in the Lleida Palace of Congresses, in the spaces of Raimat Natura and in the Buseu Project (Catalonia). International speakers explained how this type of tourism is developing and where it is going on the rise and that Catalonia has its highest exponent.

Jornadas Técnicas de Turismo Ornitológico

Del 15 al 17 de septiembre de 2022 Lleida (Catalunya) acogió las Jornadas Técnicas de Turismo Ornitológico. La presentación del Birding Congress, que iniciará la primavera de 2023. El tema central fue «Hacia la Excelencia del Turismo Ornitológico» y se desarrollaron en el Palacio de Congresos de la Ciudad de Lleida, en los espacios de Raimat Natura y en el Proyecto Buseu (Lleida). Ponentes internacionales explicaron cómo se desarrolla y hacia dónde va este tipo de turismo al alza y que tiene en estas tierras su máximo exponente en diversidad.

Diego Calderón ens mostra una de les noticies on apareix – Diego Calderón shows us one of the news where he appears – Diego Calderón nos muestra una de las notícias donde aparece 

Presence in the media

Guillem Chacon, Coordinator of the Congress, in the program Cafeïna, from Lleida TV 16:50 minute)

Presència als mitjans

La jornada a Raimat Natura a Segrià TV – The day at Raimat Natura on Segrià TV – La jornada en Raimat Natura en Segrià TV

La Ruta - The Route

El Birding Congress naix amb la voluntat de mostrar el territori i les iniciatives reixides en ell. Per això en la seva presentació vàrem començar al Palau de Congressos de la ciutat de Lleida, l’endemà a l’espai Raimat Natura i el darrer dia al Projecte Buseu del Baix Pallars (el video es a Buseu gràcies a les imatges cedides pel Diego Calderon).

El Birding Congress nace con la voluntad de mostrar el territorio y las iniciativas exitosas en él. Por eso en su presentación empezamos en el Palacio de Congresos de la ciudad de Lleida, al día siguiente en el espacio Raimat Natura y el último día en el Proyecto Buseu del Baix Pallars (el video es en Buseu gracias a las imágenes cedidas por Diego Calderón).

The Birding Congress was born with the desire to show the territory and the successful initiatives in it. For this reason, we began his presentation at the Congress Palace in the city of Lleida, the next day at the Raimat Natura space and the last day at the Baix Pallars Buseu Project (the video is at Buseu thanks to the images provided by Diego Calderón).

Subscribe To Our newsletter

Birding Congress

Vols ser part del Birding Congress de 2023?

Quieres ser parte del Birding Congress de 2023?

Escriu-nos

Vers l'Excel·lència al Turisme Ornitològic

Escríbenos

Hacia la Excelencia en el Turismo Ornitológico

Do you want to be part of the 2023 Birding Congress?

Write us

Towards Excellence in Birding

Birding Congress 2023

van col·laborar: