Birding Congress 2023-2-02
Lleida (Catalonia)

Event and platform for birding excellence, promoting local and global bird conservation through tourism.

Jornades Tècniques
16 a 18 d'abril

Birding Congress Acadèmic
15 a 28 d'abril

català

A més dels dies de Jornades Tècniques, el Birding Congress presenta un ampli programa acadèmic, beques internacionals per participar-hi i un ventall d’experiències per millorar les nostres propostes de birding.

Jornadas Técnicas
16 a 18 de abril

Birding Congress Académico
15 a 28 de abril

castellano

Además de los días de Jornadas Técnicas el Birding Congress presenta un amplio programa académico, becas internacionales para participar y un abanico de experiencias para mejorar nuestras propuestas de birding.

Technical Conference
16 to 18 April

Academic Birding Congress
April 15 to 28

english

In addition to the days of Technical Conferences, the Birding Congress presents an extensive academic program, international scholarships to participate and a range of experiences to improve our birding proposals.

Organitza
col·labora i Participa:
Ajuntament de Torres de Segre
Ajuntament de Camarasa
Gràcies també a:

Marc Lacasa (cessió fotografies docells) · Josep Maria Font (fotografies de l’esdeveniment) · 

© BirdingCongress 2023