_Academic

Una de les necessitats que ens expressaven els nostres col·legues d’Amèrica llatina era la necessitat d’un curs complet que abracés l’ornitologia, el turisme ornitològic i la gestió dels equipaments, particularment de les estacions ornitològiques. Per això hem creat un curs, especialment dissenyat per a ells, amb un gran ventall d’experts d’Amèrica i Europa i amb un fort contingut d’experiències pràctiques a Europa, en el marc del Birding Congress, però també treballant ma a ma en un bird observatory de l’Àfrica o el Neotròpic. El curs està particularment becat pels alumnes d’Amèrica llatina. I ja sabem que molts d’ells estaran a Catalunya aquesta primavera. Ara és el moment d’apuntar-s’hi, també si ets d’aquí i vols ampliar els teus coneixements i sol·licitar una beca.

Una de las necesidades que nos expresaban nuestros colegas de Latinoamérica era la necesidad de un curso completo que abarcara la ornitología, el aviturismo y la gestión de los equipamientos, particularmente de las estaciones ornitológicas. Por eso hemos creado un curso, especialmente diseñado para ellos, con un gran abanico de expertos de América y Europa y con un fuerte contenido de experiencias prácticas en Europa, en el marco del Birding Congress, pero también trabajando mano a mano en un bird observatory de África o el Neotrópico. El curso está particularmente becado para los alumnos de Latinoamérica. Y ya sabemos que muchos de ellos estarán en Cataluña esta primavera. Ahora es el momento de apuntarse, si quieres ampliar tus conocimientos y solicitar una beca.

Academic

ACADEMIC

© 2024 Birding Congress. All Rights Reserved