Lleida (Catalonia)

Ponents 2023

Ponents

Xiomara Gálvez

Cuba

Tindrem l’honor de que la conferència central del 19 d’abril sigui de la directora de Caribbean Coast Conservancy i coordinadora del grup per a la conservació del flamenc caribeny. Veurem com des d’Europa podem ajudar a aquesta espècie.

🇪🇦 Tendremos el honor de que la conferencia central del 19 de abril sea de la directora de Caribbean Coast Conservancy y coordinadora del grupo para la conservación del flamenco caribeño. Veremos cómo desde Europa podemos ayudar a esta especie.
🇬🇧 We will be honored to have the keynote address on April 19 by the Director of the Caribbean Coast Conservancy and Coordinator of the Caribbean Flamingo Conservation Group. We will see how we can help this species from Europe.

Aquest gran ornitòleg i anellador internacional polac ens explicarà per a que serveix l’anellatge científic i les possibilitats d’una estació de recerca.
🇪🇦 Este gran ornitólogo y anillador internacional de origen polaco nos explicará para que sirve el anillamiento científico y las posibilidades de una estación de investigación.
🇬🇧 This great international ornithologist and ringer of Polish origin will explain to us what scientific ringing is for and the possibilities of a research station.

Mariusz K. Janczur

Polònia

Ana Catalina Pinzón

Colòmbia

Coneixerem com funciona i com gestiona el birding científic un Bird Observatory -el del Chocó colombià- al país amb més diversitat d’aus del món.
🇪🇦 Conoceremos como funciona y como gestiona el birding científico un Bird Observatory -el del Chocó colombiano- en el país con mayor diversidad de aves del mundo.
🇬🇧 We will learn how scientific birding works and how it manages a Bird Observatory -the one in the Colombian Chocó- in the country with the greatest diversity of birds in the world.

Un dels professors centrals del primer Curs de Birding Científic. Ens acompanyarà a la Universitat de Barcelona i en activitats pràctiques relacionades amb els ocells com bioindicadors del canvi global.

🇪🇦 Uno de los profesores centrales del primer Curso de Birding Científico. Nos acompañará en la Universidad de Barcelona y en actividades prácticas relacionadas con las aves como bioindicadores del cambio global.

🇬🇧 One of the main teachers of the first Scientific Birding Course. He will accompany us at the University of Barcelona and in practical activities related to birds as bioindicators of global change.

Carles Barriocanal

Catalunya

Guillem Chacon

Catalunya

Un dels professors centrals del primer Curs de Birding Científic. Ens acompanyarà a la Universitat de Barcelona i ens mostrarà com funciona un Bird Observatory i les CES (Constant Effort Site)

🇪🇦 Uno de los profesores centrales del primer Curso de Birding Científico. Nos acompañará en la Universidad de Barcelona y nos mostrará cómo funciona un Bird Observatory y las CES (Constant Effort Site)

🇬🇧 One of the central teachers of the first Scientific Birding Course. He will accompany us to the University of Barcelona and show us how a Bird Observatory works and the CES (Constant Effort Site)

Quina millor manera de començar el Birding Congress que amb una jornada pràctica amb un mestre comunicador de temes d’ocells? La interpretació de l’ornitologia mentre anellem ocells.

🇪🇦 ¿Qué mejor forma de empezar el Birding Congress que con una jornada práctica con un maestro comunicador de temas de aves? La interpretación de la ornitología mientras anillamos pájaros.

🇬🇧 What better way to start the Birding Congress than with a practical session with a master communicator on bird topics? The interpretation of ornithology while ringing birds.

Abel Julien

Catalunya

Eduard Ribes Salvia

Catalunya

Ens parlarà del projecte Bushcraft Montsec, activitats per desenvolupar habilitats per sobreviure a la natura amb respecte vers el medi.

🇪🇦 Nos hablará del proyecto Bushcraft Montsec, actividades para desarrollar habilidades para sobrevivir en la naturaleza con respeto hacia el medio.

🇬🇧 He will talk to us about the Bushcraft Montsec project, activities to develop skills to survive in nature with respect for the environment.

El nostre any acadèmic començarà amb la conferència magistral que ens oferirà el president de l’Ornithology and Birding School: «L’Origen dels Ocells»
🇪🇦 Nuestro año académico empezará con la conferencia magistral que nos ofrecerá el presidente de la Ornithology and Birding School: «El Origen de las Aves»
🇬🇧 Our academic year will begin with the keynote lecture offered by the president of the Ornithology and Birding School: «The Origin of Birds»

Manuel Menéndez

Astúries

Fidela Villatoro

Andalusia

Dins les opcions del turisme científic i conservacionista hi destaca també el compromís en el rescat i rehabilitació d’ocells. Ens hi presentaran el projecte de voluntariat d’aquesta mena establert a Osuna (Andalusia)
🇪🇦 Dentro de las opciones del turismo científico y conservacionista destaca también el compromiso en el rescate y la rehabilitación de aves. Nos presentarán el proyecto de voluntariado de estas características establecido en Osuna (Andalucía)
🇬🇧 Among the scientific and conservation tourism options, the commitment to the rescue and rehabilitation of birds also stands out. They will introduce us to the volunteer project of these characteristics established in Osuna (Andalusia)

Tractarem els processos de restauració ecològica focalitzats a la conservació i reforçament de poblacions de l’avifauna, exemplificant en una Reserva Natural de la Societat Civil Colombiana.

🇪🇦 Trataremos los procesos de restauración ecológica enfocados en la conservación y refuerzo de poblaciones de la avifauna, ejemplificando en una Reserva Natural de la Sociedad Civil Colombiana.

🇬🇧 We will deal with ecological restoration processes focused on the conservation and reinforcement of bird populations, exemplifying a Natural Reserve of the Colombian Civil Society.

J. Nicolás Ussa

Colòmbia

Katia Hernández

Mèxic

Al curs de turisme ornitològic no deixarem de banda una situació freqüent a la natura: què fer quan trobem un ocell ferit? Parlarem de rescat i primers auxilis.
🇪🇦 Durante el curso de aviturismo no dejaremos de lado una situación frecuente en la naturaleza: ¿qué hacer cuando encontramos un ave herida? Hablaremos de rescate y primeros auxilios.
🇬🇧 In the birding course we will not leave aside a frequent situation in nature: what to do when we find an injured bird? We will talk about rescue and first aid.

Experiències alternatives i engrescadores dins del turisme ornitològic. En aquest cas des del Perú la combinació entre birding i art, particularment ocells i música.
🇪🇦 Experiencias alternativas y estimulantes dentro del turismo ornitológico. En este caso desde Perú la combinación entre birding y arte, particularmente pájaros y música.
🇬🇧 Alternative and exciting experiences in birding. In this case from Peru the combination between birding and art, particularly birds and music.

Samanta Hilda

Perú

Ramiro Albuja

Equador

Com es pot conservar el bosc des d’un alberg ecoturístic i una reserva privada? en aquest cas el Bosc Ennuvolat, a la regió del Chocó andí d’Equador. Aquesta és l’experiència a La Hojarasca Bird Lodge.
🇪🇦 ¿Cómo desde un albergue ecoturístico y una reserva privada se puede conservar el bosque? en este caso el Bosque Nublado, en la región del Chocó andino de Ecuador. Ésta es la experiencia en La Hojarasca Bird Lodge.
🇬🇧 How can you preserve the forest from an ecotourism lodge and a private reserve? in this case the Cloud Forest, in the Andean Chocó region of Ecuador. This is the experience at La Hojarasca Bird Lodge.

ONGVoluntariado amb el suport de la Fundació ENDESA duu a terme a Catalunya una experiència de birding i educació ambiental per a invidents i persones amb altres capacitats. La Sandra, una de les autores de la iniciativa, ens explicarà l’experiència.
🇪🇦 ONGVoluntariado con el apoyo de la Fundación ENDESA lleva a cabo en Cataluña una experiencia de birding y educación ambiental para invidentes y personas con otras capacidades. Sandra, una de las autoras de la iniciativa, nos explicará la experiencia.
🇬🇧 ONGVoluntariado with the support of the ENDESA Foundation carries out a birding and environmental education experience in Catalonia for the blind and people with other abilities. Sandra, one of the authors of the initiative, will tell us about the experience

Sandra Criollo

Equador

Abril 15-28

© BirdingCongress 2023